Åsarpsrummet

Åsarpsrummet är en donation från hembygdsforskaren Bert Johansson Rutagården Åsarp, som gick bort 2001.

 

Samlingen består av litteratur, dagböcker, foton, kartor, lokala släkt- och gårdshistoria över alla gårdar i Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga (från 1600-talet fram till 2000-talet). 
Materialet är innehållsrikt och intressant, inte bara för släktforskare, utan även för den som vill veta mer om natur- och kulturhistoria. 

 

Samlingen är placerad i det så kallade Åsarpsrummet i Åsarps bibliotek, och är tillgängligt under ordinarie bemanningstider. 

 

I Åsarpsrummet finns även material om Åsarp, donerat av Lars Fredriksson, vilket lade grunden till Åsarpsboken som gavs ut 1996.

 

De har också tillkommit smalfilmer som Arne Johansson filmat på 1960- och 1970-talet.

 

Dessutom Gunhild Claessons klippböcker. 

 

Varmt välkomna till Åsarpsrummet