Åsarpsrummet

 

 Åsarpsrummet är skapat efter en donation till Åsarps Hembygdsförening av hembygdsforskaren Bert Johansson, Rutagården Åsarp, som gick bort 2001.

Donationen består av en samling literatur, dagböcker, foton, kartor, och lokal

släkt-och gårdshistoria över alla gårdar i Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga,

från 1600-talet till 2000-talet.

Materialet är innehållsrikt och intressant inte bara för släktforskare utan även för den som vill veta mer om natur-  och kulturhistoria.

 

Samlingen är placerad i det så kallade Åsarpsrummet i Åsarps bibliotek Alvershus, och är

tillgängligt under bibliotekets ordinarie bemanningstider måndagar 10-13 och 16-18.

Under maj och juni kommer rummet att på försök vara öppet även onsdagar 14-17.

 

I Åsarpsrummet finns också material om Åsarp, donerat av Lars Fredriksson.

Material som lade grunden till Boken om Åsarp , som kom ut 1996.

 

Det har också tillkommit smalfilmer tagna av Arne Johansson på 1960-talet och 1970-talet.

Dessutom finns nu ett 30-tal klippböcker från människor i Åsarpsbygden.

 

Varmt välkomna till Åsarpsrummet