Program 2023

Söndag 20 mars kl 17.00

Årsmöte  i Församlingshemmet

Lördag 23 april kl 14:00

Torpvandring

Samling vid Fageråsstugan. Medtag eget fika.

 

April

Bussresa till Halland.

Datum ej fastställt.

 

Lördag 30 april

Valborgsmässofirande vid Församlingshemmet.

 

Lördag 11 juni kl. 15.00

Besök vid Mjölnar-Emmas stuga

 

Onsdag 29 juni kl. 18.00

Kyrkogårdsvandring, Åsarps kyrka

 

Söndagarna i juli kl. 14.00-17.00 

Öppet hus i Fageråsstugan

 

Lördag 20 augusti kl. 14.00

Besök i Åsarps Träullsindustri

 

23-25 September
Konstnatten i Fageråsstugan.

Öppet fredag 18.00-23.00

Lördag 14.00- 01.00

Söndag 11.00-14.00

 

Söndag 20 november kl 11.00-15.00

Brödbakning i Fageråsstugan