Styrelse

Åsarps hembygdsförenings styrelse består av:

Ordförande - Ingvar Ragnarsson

Vice Ordförande - Fredy Neüman

Kassör - Margareta Andersson

Sekreterare - Margareta Runesson

 

Tommy Gustavsson

Tommy Carlsson

Stefan Mathsson

Lars-Åke Brodd

Gunnar Svensson

 

Suppleanter:

Lennart Andersson

Håkan Karlsson

Annemo Seveborg

Per-Åke Carlsson