Styrelse

Åsarps hembygdsförenings styrelse består av:

Ordförande - Tommy Karlsson

Vice Ordförande - Fredy Neüman

Kassör - Margareta Andersson

Sekreterare - Margareta Runesson

 

 

Per-Åke Carlsson

Martin Andersson

Stefan Mathsson

Tommy Gustafsson

 

Suppleanter:

Håkan Karlsson

Annemo Seveborg

Torbjörn Hermansson

Tommy Larsson