Styrelse

Åsarps hembygdsförenings styrelse består av:

Ordförande - Tommy Karlsson

Vice Ordförande - Fredy Neüman

Kassör - Els-Marie Carlsson

Sekreterare - Margareta Runesson

 

Margareta Andersson

Stefan Mathsson

Tommy Gustafsson

Martin Andersson

 

Suppleanter:

Håkan Karlsson

Annemo Seveborg

Tommy Larsson

Torbjörn Hermansson