Minnen från Åsarps Hembygsförening

1943 bildades föreningen för att rädda "Mjölnar-Emmas" stuga till eftervärlden. 

1963 omstartades föreningen och en styrelse bildades. Namnet blev N Åsarps-Smula Natur- och Hembygdsförening.

1964 fick föreningen Fageråsstugan med mangårdsbyggnad, lillstuga och ladugård av Oscar och Bert Johansson, Rutagården. Gården renoverades och blev en hembygdsgård. 

Smula ås blev naturreservat.

1965 donerade Emma Lundgren sin kvarlåtenskap till föreningen. I dontationen ingick hennes stuga Stenbacken, som rustades upp och som numera utför en idyll i skogsbrynet. 

1967 gjorde Valter Tärning en torpinvestering och upprättade en karta över 149 torpställen.

1973 renoverades den gamla Alvaredsbron. Den byggdes1776 och raserades vid rekordhögt vattenstånd i Ätran 1952.

1974 inventerade föreningen milstenar och Valter Tärning har ritat in dem på den karta han gjort tidigare.

1983 togs de första hacketaget av markägare Allan Svensson till Ekehagens Forntidsby. Flera eldsjälar ur föreningen bl.a. Bengt Fransson och Josef Jacobsson utförde ett stort arbete med forntidsbyn. 

Torpinventeringen slutföredes och markeringsstolpar sattes ut. 

Bert Johansson och Sibylla Jacobsson gjorde ytterligare en torpinvestering några år senare. 

1984 gavs Smulaboken ut i två delar varav en del är en fotobok. Boken kunde ges ut tack vare hembygdsforskaren Bert Johansson och Erik Petterssons medverkan. 

1995 byggde man stockbåtar i Ekehagens Forntidsby. Josef Jacobsson donerade ekstockar och bl.a. Erik Elmestrand var med och tillverkade båtarna. En mängd båtar ledda av "hövdningen", Josef, låg vid Alvareds bro. Målet var Falkenberg. Stockbåtsresan blev mycket uppmärksammad.

1996 gav föreningen ut "Boken om Åsarp". Det bildades en kommitté av Åsarpsbor och som redaktör anlitades Ulla Nordmark. Efter idogt arbete kunde man 1996 presentera boken för allmänheten. Den är på 400 sidor och täcker det mesta som skett i Åsarp. Boken finns fortfarande att köpa.

Ordförande Bengt Fransson avgick efter  32 år! Sven Thor tog över klubban. 

1997 valdes Josef Jacobsson som ordförande. Josef marknadsförde föreningen med bravur. Han fotograferade och skrev artiklar till FT. 

2001 dog Bert Johansson. Det visade sig, att han donerat en stor del av sina tillgångar till föreningen. Förutom pengar, donerade Bert sin boksamling och forskningsmaterial. 

2002 invigdes Åsarpsrummet med bl.a. Bert Johanssons boksamling och forskningsmaterial på flera tusen sidor och allt finns nu tillgängligt för forskning i Åsarpsrummet i Alvershus. 

2007 valdes Ingvar Ragnarsson till ordförande. 

2011 återinvigs Åsarpssamlingen i ett nytt rum på biblioteket i Alvershus. 

2012 invigdes den gamla Alvaredsbron från 1700-talet med "brostamp" efter en omfattande renovering. Totalt insamlades tre miljoner från Länsstyrelsen, EU, Åsarps Hembygdsförening och privata sponsorer. Genom projektet "Mera Åsarp" möjliggjordes renoveringen. 

Under året har en grupp i projektet "Mera Åsarp" sett till att bygden har fått nya informativa skyltar uppsatta.

2013 firade föreningen 70- och 50-år. Dessutom firade Ekehagens Forntidsby 30 år sedan första hacketaget. 

2017 hölls ett underhållsstamp på Alvaredsbron. 

Åsarp utsågs till Årets Falbygdssocken.

2018 lades nytt vasstak på Fageråsstugans ladugård.

2020 Coronapandemin stoppade nästan all programverksamhet. Endast årsmötet och konstnatten kunde genomföras. Föreningen fokuserade istället på praktiskt utomhusarbete.

 

Text är hämtad från "Boken om Åsarp", Åsarpssamlingen och Bengt Fransson.