Fageråsstugan

Fageråsstugan

 

1964 fick Åsarps Hembygdsförening Fageråsstugan, mangårdsbyggnad, ladugård och lillstuga - en typisk 1800-talsmiljö - i gåva av Oscar och Bert Johansson, Rutagården. Man renoverade mangårdsbyggnaden och den stod klar 1967. Åsarp hade fått en hembygdsgård med storstuga, kök och kammare med en rad ursprungliga föremål bevarade. 

 

Stora Fagerås var enligt äldre jordeböcker en enda stor går som in på 1600-talet blev uppdelat på två bönder. Fram på 1700-talet, då befolkningen ökade, blev det ytterligare hemmansklyvningar och från början av 1800-talet fanns här fem bönder.

 

1 mars 1855 flyttade Lars Nilsson med hustru och fyra barn som ägare till 3/16 mtl i ST Fagerås. Dottern Kristina Larsdotter gifte sig med Levin Gustavsson. I äktenskapet föddes ett enda barn, dottern Wilma den 23 april 1883. Den 10 december 1915 ingick hon äktenskap med Oscar Johansson från Rutagården. 

 

Bert Johansson, dotterson till Kristina i Fagerås, har berättat om Fageråsstugans historia. Till 1944 var Fageråsstugan bebodd och sedan varit öde. Taket började svikta och i början av 1950-talet och det lades om för att rädda stugan från förfall. Ivar Johansson föreslog den nybildade hembygdsföreningen 1963, att överta Fageråsstugan och rusta upp den. 1964 genomfördes donationen. Mangårdsbyggnaden restaurerades 1967 och svinhuset blev klart år 2001.

 

Den speciella västgötska maträtten morotspannkakan tillagades här för ett antal år sedan och visades i tv. 

 

Mer information kan läsas i Åsarpsboken.