Mjölnar Emmas stuga

Mjölnar Emmas stuga stod på ofri grund på Åbacken i Alvared. Det var det sista knuttimrade huset i socknen, det vill säga med utstående husknutar. Man vet att stugan flyttades 1847 från Hög till Alvared. 

Stugan bestod av ett enda rum och en förstuga samt ett tillbyggt isolerat förråd. I stugan fanns en stor öppen spis, där man på senare tid installerat en järnspis.

 

För att rädda stugan efter Emmas bortgång bildades en hembygdsförening 1941. 

Stugan flyttades till Åsaskogen nära Solbergakorsningen. Verksamheten i föreningen svalnade och stugan förföll mer och mer. Bengt Fransson fick kyrkofullmäktiges tillåtelse att flytta stugan tillbaka till Alvared. Detta skedde 1955 och stugan står nu på Tomtens ägor. 

 

Mer om Mjölnar Emma och hennes stuga finns att läsa i Åsarpsboken. 

 

Mjölnar Emmas stuga idag

Mjölnar Emmas stuga vid flytten från Alvared till "Solberga korsningen"